העולם ותושביו זקוקים לתקון מיידי. המין האנושי הפך במידה רבה לחברה רכושנית, ממונעת על ידי רווח, של אנשים הדואגים אך ורק לעצמם, חברה שבה עשירים ובעלי כוח מנצלים את המשאבים האנושיים והטבעיים ללא רסן, בעוד המשאבים האלה היו מסוגלים לספק חיים נוחים לכולם. שינוי הוא לא עניין של בחירה. אין לנו חופש לבקר ולקונן על המצב האנושי. אנחנו חייבים לפעול עכשיו. תיקון העולם הוא ציווי מוחלט.

אתר זה הוא ארגז כלים לשימוש בביצוע התיקונים הדרושים.